Quy định về thanh toán, đặt phòng tại Yến Ngọc Hotel

Quy định về đặt cọc

Tất cả quy trình đặt phòng phải được đảm bảo về thanh toán ngay tại thời điểm đặt phòng.

Đối với đặt phòng giá tiêu chuẩn: đảm bảo đặt phòng. Quý khách có thể thanh toán tổng toàn bộ chi phí đặt phòng ít nhất trong thời gian 14 ngày trước khi nhận phòng.

Đối với đặt phòng có giá khuyến mãi, ưu đãi: Đảm bảo đặt phòng, quý khách phải thanh toán tổng toàn bộ chi phí đặt phòng ngay tại thời điểm xác nhận đặt phòng.

Khách sạn có quyền hủy toàn bộ dịch vụ nếu không nhận được đặt cọc trong thời gian giới hạn được nêu.

Quy định về hủy phòng

Đối với đặt phòng giá tiêu chuẩn:

  • Thông báo huỷ phòng trước 14 ngày trước ngày nhận phòng sẽ không tính phí.
  • Huỷ phòng trước ngày nhận phòng 14 đến 05 ngày sẽ phải chịu chi phí 50% trên tổng phí đặt.
  • Nếu huỷ phòng trước 03 ngày, phải trả toàn bộ chi phí đã đặt.

Đối với đặt phòng giá khuyến mãi:

  • Sau khi nhận được xác nhận đặt phòng, không được phép huỷ bất cứ khi nào.
  • Qúy khách phải chịu chi phí toàn bộ nếu không đến nhận phòng và không thông báo trước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến bộ phận đặt phòng hoặc qua email của khách sạn theo thông tin bên dưới.

  • Khu dân cư phía tây đường vành đai, Ninh Phúc, TP. Ninh Bình
  • Hotline: (02293) 632.669
    0971.832.333 – 0122 389 1671
Scroll to Top