Chính sách bảo vệ thông tin

Khách sạn Yến Ngọc xin giới thiệu Điều khoản Riêng tư này để giải thích về những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng cũng như cách các thông tin này tạo lợi ích cho trải nghiệm của khách hàng khi truy cập web cũng như trong suốt quá trình tương tác với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ đưa ra các quyết định thông minh, vì vậy xin mời quý vị dành ra một chút thời gian để đọc các nội dung bên dưới.

1. Thu thập thông tin

2. Mục đích thu thập

3. Thỏa thuận

4. Biện pháp bảo mật

5. Đường dẫn liên kết với trang web khác

6. Cập nhật điều khoản riêng tư

CÁC LOẠI THÔNG TIN THU THẬP

Khách sạn Yến Ngọc luôn nỗ lực để thu thập và cập nhật những thông tin cần thiết của khách hàng và truy cập cho trang web của chúng tôi. Các thông tin có thể thu thập bao gồm: (i) đặt phòng hoặc điền thông tin yêu cầu, (ii) mua sản phẩm, (iii) đăng ký thành viên, (iv) nộp đơn xin việc, hoặc (v) gửi phản hồi thông tin từ chúng tôi (ví dụ: khảo sát, ưu đãi, hoặc xác nhận phòng). Khách sạn chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích cần thiết nếu đã được sự cho phép và đồng ý của khách hàng. Thông tin cụ thể bao gồm tên, địa chỉ, nơi làm việc, địa chỉ email, số điện thoại và fax, thông tin thẻ tín dụng, ngày sinh, giới tính, phòng ưa thích, hoạt động giải trí, tên và tuổi con cái, và những thông tin cần thiết khác như đặc biệt điều kiện sức khoẻ.

Chúng tôi cũng thu thập những thông tin về cách dùng web của chúng tôi, cách liên lạc, thói quen đi du lịch, thời gian lưu trú, phản hồi về các ưu đãi, khảo sát của chúng tôi và các dữ liệu khác không thể nhận dạng được.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Thu thập và sử dụng

Yến Ngọc Hotel cam kết cung cấp thông tin đầy đủ về việc thu thập và sử dụng dữ liệu nhận dạng cá nhân (PII) của khách hàng đã cung cấp, hoặc đã được thu thập khi khách truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không bắt buộc quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cá nhân trừ trường hợp chúng tôi có ý định sử dụng thông tin đó. Mục đích thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách hàng gồm: xác thực quyền, giải quyết tranh chấp, nắm bắt thị trường, phục vụ quảng cáo, nâng cao trải nghiệm khách hàng…

Dịch vụ cung cấp bao gồm xử lý giao dịch như đặt phòng, hoàn thành yêu cầu thông tin và gửi đơn hàng.

Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng để tạo thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tiếp thị chiến lược, cũng như các bên thứ ba tin cậy khác.

Qua các cuộc khảo sát thị trường, chúng tôi sẽ tiếp cận mục đích để tối ưu hóa nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả web, tối ưu kinh nghiệm lưu trú, nâng cao các phương tiện truyền thông đa dạng, cùng với các ưu đãi và chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

Khách hàng có thể chọn lựa các thông tin liên lạc mà họ muốn nhận từ chúng tôi hoặc không nhận bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Tuy nhiên, việc này có thể làm hạn chế một số giao dịch.

THỎA THUẬN

Chúng tôi cam kết thông tin đến khách hàng thông qua gửi thư, email, gọi điện hoặc các phương tiện khác về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt, sự kiện, cải tiến cũng như các thông tin khác. Ngoài ra, quý khách cũng có thể nhận được thư hoặc thông tin liên lạc từ bên thứ ba do chúng tôi lựa chọn. Có thể từ chối bất kỳ hoặc tất cả thông tin này bằng cách làm theo hướng dẫn trong email, qua phương thức liên lạc khác hay liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi muốn tất cả khách hàng và khách truy cập trải nghiệm được thông tin tương tự nhau, cũng như tận dụng lợi ích từ chúng tôi và các đối tác tiếp thị của chúng tôi. Tuy nhiên, đối với quý khách cư trú bên ngoài Việt Nam, chúng tôi cần được sự đồng ý của khách hàng trước khi gửi thông tin mà không có yêu cầu trước đó.

Khách hàng được yêu cầu xác nhận sự cho phép để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của họ, dữ liệu hành vi, hoặc thông tin được thu thập tổng hợp. Trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng xem như khách hàng đã cho phép sử dụng thông tin liên lạc cần thiết để hoàn thành các giao dịch và dịch vụ khách hàng đòi hỏi.

Khi thu thập các thông tin có tính chất nhạy cảm, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng phải quy định rõ ràng (như thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, quan điểm chính trị hay điều kiện sức khoẻ), trong mọi trường hợp nhất định.

BIỆN PHÁP BẢO MẬT

Yến Ngọc xác nhận rằng việc bảo vệ thông tin của khách hàng là rất quan trọng, và quyết định thực hiện các thao tác sau:

Những biện pháp phòng ngừa được áp dụng để trừng phạt thông tin của người dùng khi cung cấp thông qua website của chúng tôi. Bảo mật trực tuyến và bên ngoài đều được áp dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm mà khách hàng đã cung cấp.

Trong văn phòng chúng tôi, chỉ có nhân viên được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận diện cá nhân. Tất cả thông tin, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm, sẽ được sử dụng và bảo mật trong văn phòng chúng tôi. Ngoài ra, mọi nhân viên đều được cảnh báo về những quy định bảo mật của chúng tôi.

Bảo mật của các thông tin cá nhân được đảm bảo thông qua mã hóa nghiêm ngặt và lưu trữ trong môi trường an toàn.

CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN RIÊNG TƯ

Khách sạn Yến Ngọc có quyền tiến hành thay đổi Điều Khoản Riêng Tư trong một thời gian nhất định để phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, nhu cầu kinh doanh, quy định của khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác tiếp thị của chúng tôi. Bản cập nhật định kỳ cũng sẽ được đăng trên web của chúng tôi để thông báo cho khách hàng về các Điều Khoản Bảo Mật mới nhất.

Scroll to Top