Làng Nghề Thêu Ren Văn Lâm được nằm trong quần thể khu du lịch Tam Cốc Bích Động là một làng nghề thêu ren Văn Lâm.Không biết được xuất hiện từ bao giờ nhưng theo lời kể của các cụ cao niên trong làng thì làng nghề có từ cách đây hàng ngàn năm. Người xưa có kể rằng vào thời Trần nhà vua đóng quân ở nơi này và…

Find Out More