Đền Vua Đinh Tiên Hoàng  đền toạ lạc ở xã Trường Yên- Hoa Lư- Ninh Bình. Đền là một di tích quan trọng thuộc vùng bảo vệ đặc biệt của quần thể di sản Cố Đô Hoa Lư.. Vị trí của đền thuộc trung tâm thành Đông của Kinh Đô xưa. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam thờ đồng thời Vua Đinh Tiên Hoàng, cha mẹ ông cùng các con trai…

Find Out More